Công ty Trà Tân Trào chuyên bán trà các loại

Thời gian làm việc:  7h30 - 17h  hàng ngày

SĐT: 0969359888 - 84 273 835 226 - 84 273 835 290

Email liên hệ:  tantraotea@gmail.com /che_tt@hn.vnn.vn -  Fax: 84 237 835 936

Địa chi: Tổ Nhân dân Tân Phú - TT Sơn Dương - Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang

language